Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
parodist
parodist
['pærədist]
danh từ
người viết văn thơ nhại


/'pærədist/

danh từ
người viết văn thơ nhại

Related search result for "parodist"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.