Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
payee
payee
[pei'i:]
danh từ
người được trả tiền


/pei'i:/

danh từ
người được trả tiền

Related search result for "payee"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.