Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
phẩm vậtnoun
article, product

[phẩm vật]
danh từ.
article, product, articles, itims, thingsGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.