Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plumb bob


    Chuyên ngành kỹ thuật
dây dọi
quả chì
quả dọi
    Lĩnh vực: xây dựng
cục chì dây dọi
hòn chì ở dây dọi
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
dây chì (để đo chiều sâu)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.