Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plumb-line
plumb-line
['plʌmlain]
danh từ
dây dọi, dây chì
(nghĩa bóng) tiêu chuẩn


/'plʌmlain/

danh từ
dây dọi, dây chì
(nghĩa bóng) tiêu chuẩn

Related search result for "plumb-line"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.