Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
plumbeous
plumbeous
['plʌmbiəs]
tính từ
(thuộc) chì; như chì; láng như chì


/'plʌmbiəs/

tính từ
(thuộc) chì; như chì; láng như chì


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.