Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
poking
tính từ
du đãng
vất vả
ty tiện; nịnh hótpoking
['poukiη]
tính từ
du đãng
vất vả
ty tiện; nịnh hót


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "poke"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.