Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
powder-puff
powder-puff
['paudə'pʌf]
danh từ
cái nùi bông thoa phấn (như) puff


/'paudəpʌf/

danh từ
nùi bông thoa phấn

Related search result for "powder-puff"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.