Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
praiseworthily
phó từ
đáng khen ngợi, xứng đáng ca ngợi, đáng ca tụng, đáng tán dươngpraiseworthily
[,preiz'wə:ðili]
phó từ
đáng khen ngợi, xứng đáng ca ngợi, đáng ca tụng, đáng tán dươngGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.