Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
presentable
presentable
[pri'zentəbl]
tính từ
chỉnh tề, bảnh bao; trưng bày được, phô ra được, coi được
giới thiệu được, trình bày được, ra mắt được
làm quà biếu được, làm đồ tặng được


/pri'zentəbl/

tính từ
bày ra được, phô ra được; chỉnh tề; coi được
giới thiệu được, trình bày được, ra mắt được
làm quà biếu được, làm đồ tặng được

Related search result for "presentable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.