Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
presumedly
presumedly
[pri'zju:midli]
phó từ
cho là đúng, đoán chừng


/pri'zju:midli/

phó từ
cho là đúng, cầm bằng, đoán chừng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.