Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
puli


block and tackle
 • ròng rọc va puli: block and tackle
 • caster
 • puli dẫn hướng: caster
 • castor
  chain block
 • puli vi sai: differential chain block
 • puli xích vi sai: differential chain block
 • flat washer
  grooved wheel
  pulley
 • bánh puli: pulley wheel
 • bộ puli (dụng cụ trên boong): pulley block
 • đố puli: pulley stile
 • giá đỡ puli: pulley support
 • hệ puli: pulley block
 • hệ puli nâng: pulley tackle
 • hệ số truyền động puli: pulley ratio
 • hộp puli: pulley shell
 • keo phủ mặt puli: pulley (facing) cement
 • khối puli: pulley block
 • khối puli an toàn: safety pulley block
 • một puli: single pulley
 • puli bay: fly pulley
 • puli bên: side pulley
 • puli biến tốc: variable speed pulley
 • puli cát nạo (khoan): sand (line) pulley
 • puli căng: jockey pulley
 • puli căng: idle pulley
 • puli căng: tension pulley
 • puli căng: tightening pulley
 • puli căng đai: jockey pulley or wheel
 • puli cạnh: side pulley
 • puli cần cẩu: crane pulley
 • puli cầu trượt: loose pulley
 • puli cân bằng luồng cáp: cable compensation pulley
 • puli cam: camshaft pulley
 • puli chạy cáp: cable pulley
 • puli chạy không: idle pulley
 • puli chân (ở đuôi băng truyền): return pulley
 • puli chủ động: drive pulley
 • puli chủ động: driving pulley
 • puli có bậc: step cone pulley
 • puli có bậc: stepped pulley
 • puli có bậc: cone pulley
 • puli có giá đỡ: bailing pulley
 • puli có rãnh: grooved pulley
 • puli có rãnh: tug pulley
 • puli cố định: fixed pulley
 • puli cố định: fast pulley
 • puli cố định (trên trục): fixed pulley
 • puli cố định trên trục: fast pulley
 • puli côn: step cone pulley
 • puli côn: stepped pulley
 • puli côn: cone pulley
 • puli côn có nhiều bậc: cone pulley
 • puli dầu: head pulley
 • puli dây cáp: elevator cable pulley
 • puli dẫn: guide pulley
 • puli dẫn: jockey pulley
 • puli dẫn động: driving pulley
 • puli dẫn động: drive pulley
 • puli dẫn động: driver pulley
 • puli dẫn hướng: guide pulley
 • puli đai chuyền: belt pulley
 • puli đai chuyền: band pulley
 • puli đai hình thang: V-belt pulley
 • puli đeric: crown pulley
 • puli điều khiển: drive pulley
 • puli điều khiển nhiều tầng: driving step pulley
 • puli động: mobile pulley
 • puli dùng trong cáp khoan: spudding pulley
 • puli ghép: split pulley
 • puli hành trình chạy không: loose pulley
 • puli hành trình ngược: return pulley
 • puli hình côn: stepped pulley
 • puli hình côn: cone pulley
 • puli kéo căng: stretcher pulley
 • puli kéo phía trên: head drive pulley
 • puli kẹp: clip pulley
 • puli khối: block pulley
 • puli không di động: fixed pulley
 • puli không tải: idle pulley
 • puli không tải: idler pulley
 • puli liền: solid pulley
 • puli ma sát: friction pulley
 • puli mặt lồi: crown pulley
 • puli mặt vành lồi: crown-face pulley
 • puli móc: clip pulley
 • puli ôvan: oval pulley
 • puli phanh: brake pulley
 • puli quạt (hệ làm mát): fan pulley
 • puli quay trơn: dead pulley
 • puli quay trơn: loose pulley
 • puli tăng đai tự động: idler pulley
 • puli tĩnh: standing pulley
 • puli trục khuỷu: crankshaft pulley
 • puli truyền nhiều bậc: driving come pulley puli
 • puli từ: magnetic pulley
 • puli vành trụ: straight-faced pulley
 • puli vi sai: differential pulley
 • puli vô tận: end pulley
 • ròng rọc va puli: block and pulley
 • ròng rọc và puli: pulley block
 • sự dẫn động puli đơn: single pulley drive
 • tarô lỗ mayơ của puli: pulley tap
 • thân puli: pulley shell
 • truyền động puli côn: cone pulley drive
 • pulley sheave
  pulley wheel
 • bánh puli: pulley wheel
 • roll
  roller
 • puli căng: jockey roller
 • puli căng: tension roller
 • sheave
 • puli (phụ tùng): sheave
 • puli bậc: cone sheave
 • puli chủ động: working sheave
 • puli chủ động (thang máy): traction sheave
 • puli có bậc: cone sheave
 • puli côn: cone sheave
 • puli đầu cần cẩu: jib point sheave
 • puli kéo dây: rope sheave
 • puli khoan: crown sheave
 • puli lệch tâm: eccentric sheave
 • puli quay: curve sheave
 • puli tời cáp (khoan): catline sheave
 • puli tời khoan: sand sheave
 • puli xích: chain sheave
 • sheave block
  stringing block
  bánh puli đệm
  idler
  cái tháo bánh răng, puli
  gear puller
  con lăn puli
  block
  cụm puli
  muffle
  dây (mắc) trên puli
  knob insulator wiring
  hệ puli
  lifting block
  hệ puli
  lifting table
  hệ puli
  tackle tack
  hệ puli cuộn (phụ tùng trên boong)
  winding tackle
  khối puli
  lift block
  khối puli
  lifting block
  khối puli di động
  fall block
  khối ròng rọc một puli
  gin block
  palăng khối puli
  lifting tackles
  puli an toàn
  safety slide  Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

  © Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.