Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
pulling    Chuyên ngành kinh tế
dụng cụ nhổ
máy đào
người kéo
thiết bị kéo
    Chuyên ngành kỹ thuật
sự kéo
sự kéo (tần)
sức căng
sức kéo
vết nứt do kéo


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.