Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quản chi


[quản chi]
not to mind
Quản chi mưa nắng
Not to mind pouring rain and scorching sunNot to mind
Quản chi mưa nắng Not to mind pouring rain and scorching sun


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.