Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quắc thướcadj
hale and hearty

[quắc thước]
tính từ.
hale and hearty.
robust, vigorous, sturdy, hardy, strong (of an old man)Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.