Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
quay vòng


[quay vòng]
to turn over; to rotate
Sự quay vòng vốn
Capital turnoverSự quay vòng vốn (kinh tế)
Capital turnover


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.