Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
retool
ngoại động từ
trang bị lại; trang bị lại công cụretool
[ri:'tu:l]
ngoại động từ
trang bị lại; trang bị lại công cụGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.