Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
reverse gear
danh từ
số lùi (của xe máy )reverse+gear
[ri'və:s'giə]
danh từ
số lùi (của xe máy..) (như) reverseGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.