Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rip

rip
[rip]
danh từ
con ngựa còm, con ngựa xấu
người chơi bời phóng đãng
chỗ nước xoáy (do nước triều lên và nước triều xuống gặp nhau)
sự xé, sự xé toạc ra
vết rách, vết xé dài
ngoại động từ
xé, xé toạc ra, bóc toạc ra, tạch thủng
to rip out the lining
bóc toạc lớp lót ra
to have one's belly ripped up
bụng bị rách thủng
chẻ, xẻ dọc (gỗ...)
dỡ ngói (mái nhà)
(+ up) gợi lại, khơi lại
to rip up the past
gợi lại quá khứ
to rip up a sorrow
gợi lại mối buồn
to rip up an old quarel
khơi lại mối bất hoà cũ
nội động từ
rách ra, toạc ra, nứt toạc ra
chạy hết tốc lực
to let the car rip
để cho ô tô chạy hết tốc lực
to rip along
chạy hết tốc lực
to rip off
xé toạc ra, bóc toạc ra
to rip put
xé ra, bóc ra
thốt ra
to rip out with a curse
thốt ra một câu chửi rủa
let her (it) rip
(thông tục) đừng hãm tốc độ; cứ để cho chạy hết tốc độ
đừng can thiệp vào, đừng dính vào
đừng ngăn cản, đừng cản trở
let things rip
cứ để cho mọi sự trôi đi, không việc gì mà phải lo


/rip/

danh từ
con ngựa còm, con ngựa xấu
người chơi bời phóng đãng
chỗ nước xoáy (do nước triều lên và nước triều xuống gặp nhau)
sự xé, sự xé toạc ra
vết rách, vết xé dài

ngoại động từ
xé, xé toạc ra, bóc toạc ra, tạch thủng
to rip out the lining bóc toạc lớp lót ra
to have one's belly ripped up bụng bị rách thủng
chẻ, xẻ dọc (gỗ...)
dỡ ngói (mái nhà)
( up) gợi lại, khơi lại
to rip up the past gợi lại quá khứ
to rip up a sorrow gợi lại mối buồn
to rip up an old quarel khơi lại mối bất hoà cũ

nội động từ
rách ra, toạc ra, nứt toạc ra
chạy hết tốc lực
to let the car rip để cho ô tô chạy hết tốc lực
to rip along chạy hết tốc lực !to rip off
xé toạc ra, bóc toạc ra !to rip put
xé ra, bóc ra
thốt ra
to rip out with a curse thốt ra một câu chửi rủa !let her (it) rip
(thông tục) đừng hâm tốc độ; cứ để cho chạy hết tốc độ
đừng can thiệp vào, đừng dính vào
đừng ngăn cản, đừng cản trở !let things rip
cứ để cho mọi sự trôi đi, không việc gì mà phải lo

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "rip"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.