Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
rock-tar
rock-tar
['rɔk'tɑ:]
danh từ
dầu mỏ


/'rɔktɑ:/

danh từ
dầu mỏ

Related search result for "rock-tar"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.