Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
sá gì


[sá gì]
xem sá chi, sá nào not
matter
sá gì ba cái chuyện cỏn con ấy
it doesn't matter such trivial thingsnot matter
sá gì ba cái chuyện cỏn con ấy it doesn't matter such trivial things


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.