Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sane


/sein/

tính từ

lành mạnh, sảng khoái

ôn hoà, đúng mực (quan điểm)


Related search result for "sane"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.