Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sarcoid
tính từ
dạng thịt, dạng nạc

danh từ
(y học) sacoitsarcoid
['sa:kɔid]
tính từ
dạng thịt, dạng nạc
danh từ
(y học) sacoitGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.