Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
savings bank
danh từ
ngân hàng tiết kiệm; qũy tiết kiệmsavings+bank
['seiviηz'bæηk]
danh từ
ngân hàng tiết kiệm; quỹ tiết kiệmGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.