Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
scot


/skɔt/

danh từ

(sử học) tiền góp, tiền thuế

    to pay scot and lot phải chịu tiền đóng góp thuế má

danh từ

(Scot) người Ê-cốt


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "scot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.