Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
screw-thread
screw-thread
['skru:'θred]
danh từ
(kỹ thuật) ren


/'skru:θred/

danh từ
(kỹ thuật) ren

Related search result for "screw-thread"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.