Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
seeing as
seeing+as
['si:iη'əz]
liên từ
xét thấy sự thật là; do, bởi vì (như) seeing, seeing thatliên từ
xét thấy sự thật là; do, bởi vì


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.