Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
selenic
selenic
[si'lenik]
tính từ
(hoá học) selenic
selenic acid
axit selenic


/si'lenik/

tính từ
(hoá học) selenic
selenic acid axit selenic

Related search result for "selenic"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.