Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shift key


    Chuyên ngành kinh tế
nút nhấn đổi chữ hoa trên máy chữ
phím chuyển đổi (máy vi tính)
    Chuyên ngành kỹ thuật
phím shift


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.