Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shipping
shipping
['∫ipiη]
danh từ
tàu thuyền (nói chung) của một nước, ở một hải cảng
việc vận chuyển hàng bằng tàu thủy
the shipping of oil from the Middle East
việc vận chuyển dầu từ Trung đông


/'ʃipiɳ/

danh từ
sự xếp hàng xuống tàu; sự chở hàng bằng tàu
tàu (của một nước, ở một hải cảng)
thương thuyền; hàng hải

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "shipping"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.