Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shooting star

shooting+star


shooting star

A shooting star is not a star; it is a meteor (made of rock and/or iron) which is burning up in the Earth's atmosphere.

['∫u:tiη'stɑ:]
Cách viết khác:
falling star
['fɔ:liη'stɑ:]
danh từ
sao băng


/'ʃu:tiɳstɑ:/

danh từ
sao sa, sao băng

Related search result for "shooting star"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.