Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
shut up
shut+up

[shut up]
saying && slang
do not talk, keep quiet
"Shut up!" he yelled at the dog. "Be quiet or I'll muzzle you!"Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.