Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
simp
simp
[simp]
danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) anh ngốc, anh thộn


/simp/

danh từ
(từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) anh ngốc, anh thộn

Related search result for "simp"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.