Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
skimming


    Chuyên ngành kinh tế
sự hớt
sự vớt
    Chuyên ngành kỹ thuật
bọt váng
sự hớt bọt
sự múc xỉ nổi
xỉ nổi
    Lĩnh vực: hóa học & vật liệu
sự hớt váng
sự tách bọt
sự tách xỉ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.