Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
smoother tối ưu


Lĩnh vực: đo lường & điều khiển
optimal smoother
Giải thích VN: Một thuật toán tạo ra một ước lượng của một biến số động ở một thời điểm cụ thể, sử dụng tất cả các dữ liệu trước đây và hoạt động theo kế hoạch.
Giải thích EN: An algorithm that generates an estimate of a dynamic variable at a certain time, using all available data on past and projected performance.Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.