Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
smooth-shaven
smooth-shaven
['smu:ð'∫eivn]
tính từ
cạo nhẵn


/'smu:ð'ʃeivn/

tính từ
cạo nhẵn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "smooth-shaven"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.