Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
snow-white
snow-white
['snou'wait]
tính từ
trắng như tuyết


/'snou'wait/

tính từ
trắng như tuyết

Related search result for "snow-white"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.