Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sober-suited
sober-suited
['soubə'sju:tid]
tính từ
(thơ ca) mặc quần áo màu nhã


/'soubə,sju:tid/

tính từ
(thơ ca) mặc quần áo màu nhã


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.