Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
soothe

soothe
[su:ð]
ngoại động từ
làm yên tĩnh, làm êm dịu
làm dịu, làm nguội, dỗ dành (tình cảm...)
làm cho bớt nghiêm trọng, làm bớt đau đớn, làm đỡ đau, làm giảm nhẹ (cơn đau, nhức..)
vuốt ve, xoa dịu, dỗ dành


/su:ð/

ngoại động từ
làm dịu, làm nguội (tình cảm...), làm đỡ (đau)
vuốt ve, xoa dịu, dỗ dành

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "soothe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.