Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
sot
sot
[sɔt]
danh từ
người nghiện rượu bí tỉ (vì thế trở nên đần độn và mụ người đi vì rượu)
nội động từ
nghiện rượu bí tỉ, say rượu


/s7t/

danh từ
người nghiện rượu bí tỉ
người đần độn vì rượu

nội động từ
nghiện rượu bí tỉ, hay rượu

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "sot"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.