Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
souter
souter
['su:tə]
danh từ
(Scốtlen) thợ đóng giày, thợ chữa giày


/'su:tə/

danh từ
(Ê-cốt) thợ đóng giày, thợ chữa giày

Related search result for "souter"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.