Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
splash headline
splash+headline
['splæ∫'hedlain]
danh từ
đầu đề in to, đầu đề in chữ đậm (để khiến cho người đọc chú ý); đầu đề giật gân


/'splæʃ'hedlain/

danh từ
đầu đề in to, đầu đề in chữ đậm (để khiến cho người đọc chú ý); đầu đề giật gân

Related search result for "splash headline"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.