Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
splittism
splittism
['splitizəm]
danh từ
(chính trị) chủ nghĩa bè phái, chủ nghĩa chia rẽ


/'splitizm/

danh từ
(chính trị) chủ nghĩ bè phái, chủ nghĩa chia rẽ


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.