Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
splosh
splosh
[splɔ∫]
danh từ
(thông tục) lượng nước đổ xuống, lượng nước hắt xuống
(từ lóng) tiền bạc, xìn


/splɔʃ/

danh từ
(thông tục) lượng nước đổ xuống, lượng nước hắt xuống
(từ lóng) tiền bạc, xìn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "splosh"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.