Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stalked
stalked
[stɔ:kt]
tính từ
có thân; có cuống


/stɔ:kt/

tính từ
có thân; có cuống

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.