Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
steam plough
steam+plough
['sti:m'plau]
danh từ
(nông nghiệp) cày hơi


/'sti:m'plau/

danh từ
(nông nghiệp) cày hơi

Related search result for "steam plough"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.