Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stir-about
stir-about
['stə:rəbaut]
danh từ
cháo


/'stə:rəbaut/

danh từ
cháo

Related search result for "stir-about"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.