Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
stirless
stirless
['stə:lis]
tính từ
không nhúc nhích, không cử động, không cựa quậy, im, yên


/'stə:lis/

tính từ
không nhúc nhích, không cử động, không cựa quậy, im, yên

Related search result for "stirless"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.