Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
streakiness
streakiness
['stri:kinis]
danh từ
sự có đường sọc, sự có vệt, sự thành vệt
sự có vỉa


/'stri:kinis/

danh từ
sự có đường sọc, sự có vệt, sự thành vệt
sự có vỉa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.