Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
streaky
streaky
['stri:ki]
tính từ
có đường sọc, có những vệt sọc, đầy những vệt sọc, đầy đường sọc
streaky bacon
thịt lợn ba chỉ muối xông khói (tức là có những lớp mỡ và nạc)
có vỉa


/'stri:ki/

tính từ
có đường sọc, có vệt
có vỉa

Related search result for "streaky"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.